ELVIS-HANKE LUO UUTTA NÄKÖKULMAA

Nuorilla aikuisilla mielenterveyskuntoutujilla ei ole riittävästi kuntoutusta tukevaa toimintaa. Kuntoutujan omat voimavarat eivät riitä normaaliin työ- tai harrastustoimintaan ja syrjäytymisen riski on suuri. Ongelmallinen päihteidenkäyttö ja sosiaalisen kanssakäymisen vaikeudet ovat arkipäivää. Vuonna 2009 Niemikotisäätiö aloitti Raha-automaattiyhdistyksen tuella kehittämisprojektin näiden ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ja niihin vaikuttamiseksi. ELVIS-hanke keskittyi ensimmäisenä toimintavuotenaan ohjatun toiminnallisen vertaistukimallin (GFP-mallin) suunnitteluun ja kehittämiseen, yhteistyön luomiseen eri toimijoiden kesken, sekä vertaisohjaajien valintaan ja peruskoulutukseen.

ELVIS-hanke kehittää uudentyyppistä toimintamallia ohjatun vertaistoiminnan ja luovien toimintojen yhdistelmällä. Päätavoitteena on tukea nuorta aikuista 18–35-vuotiasta mielenterveyskuntoutujaa löytämään itselleen luontevia välineitä elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen, sekä työ- ja toimintakyvyn kuntoutukseen. Tähän tavoitteeseen tukevat toiminnallisten vertaisryhmien avulla niin koulutetut vertaisohjaajat kuin ammatillinen henkilöstö.

ELVIKSEN keskeisiä elementtejä ovat:

E = Elämänhallinnan parantaminen käyttämällä apuna

L = Luovia toimintoja

V = Vertaistukea

I = Informaation jakamista ja Inspiraatiota

S = Selviytyjille - nuorille mielenterveyskuntoutujille.

Kulttuuripaja ELVIS

Lautatarhankatu 4

00580 Helsinki

www.kulttuuripajaelvis.fi

elvis(at)niemikoti.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti