keskiviikko 1. lokakuuta 2014

Find the right lock

Death is the key to nothingness.

Even that you don't feel pain, depression or sorrow after you have died, you don't feel joy, happiness or comfortable anymore either. You feel nothing.

And there is no future for you.

Life is the key to joy and happiness.
The only thing you have to do is find the right lock it fits in. For everyone the lock is different so no-one can help you. No-one can give you clues. They just don't know. But there it is somewhere. 

Happy be those whose lock is life itself

Lukkoa etsimässä.

Kuolema on avain olemattomuuteen.

Vaikka et tunne kipua, masennusta tai surua kuolemasi jälkeeen, et tunne myöskään iloa, onnellisuutta tai mukavaa enään. Et tunne mitään.

Ja sinulla ei ole enää tulevaisutta.

Elämä on avain onnellisuuteen.
Ainoa asia, joka sinun täytyy tehdä on löytää lukko johon se sopii
Jokaiselle lukko on eri, joten kukaan ei voi auttaa sinua. Heillä ei ole mitään aavistustakaan. He vain eivät tiedä. Mutta siellä se on jossain.

Onnellisia ne, joiden lukko on elämä itsessään.